Artikler, Gæsteskribenter, Historiske dokumenter, Nyheder, Pressemeddelelser, Skadesreduktion

Regionsformand vil have socialsygeplejersker i hele landet, Region Hovedstaden, 31.10. 2014.

Sophie H¾storp AndersenRegionsformand Sophie Hæstorp Andersen vil have socialsygeplejersker i hele landet

Region Hovedstadens seks socialsygeplejersker får BrugerForeningen for aktive stofbrugeres årlige “Brugerven” hæderspris. Næste år udvides ordningen til alle regionens hospitaler.
Region Hovedstaden har siden 2006 haft socialsygeplejersker, som er med til at hjælpe den hjemløse til den bedst mulige behandling på hospitalet, og sikre at patienterne fuldfører deres behandling.

Nu vil regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) arbejde for at udbrede ideen om socialsygeplejersker til alle regioner.

Særlige forhold for hjemløse
Når en hjemløs eller socialt udsat bliver indlagt på et hospital, skal personalet være opmærksom på flere vigtige faktorer. For hjemløshed kan være én ting, men det kan ofte bunde i afhængighed af stoffer eller alkohol, prostitution og psykisk sygdom.

Det kræver et sundhedsvæsen, der er klædt på til opgaven, så den hjemløse bliver hørt og set på lige fod med alle andre og bliver taget i hånden og hjulpet godt på vej.

Vil tale sagen i Danske Regioner
– Det sker i Region Hovedstaden, fordi vi har ansat særlige socialsygeplejersker, men det bør ske i alle regioner i Danmark, og det vil jeg nu gøre en særlig indsats for i Danske Regioner. Jeg vil også opfordre regeringen til at sætte penge af til flere socialsygeplejersker, for det virker, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Socialsygeplejersken sidder fx med ved samtaler, hvor pårørende normalt ville deltage, og hjælper til med at sikre at den socialt udsatte forstår, hvad fagpersonen siger. Desuden kan hun trække på sit faglige netværk, bl.a. til de kommunale tilbud samt lokale herbergspladser, som kan være en hjælp, når patienten skal udskrives. Det betyder, at færre udskrives til hjemløshed og har også givet en fælles vejledning på hospitalerne for abstinensbehandling og smertebehandling for patientgruppen.

Alle hospitaler bliver dækket
Lige nu er der socialsygeplejersker på fire hospitaler i Region Hovedstaden, men regionsrådet har næste år afsat yderligere 1,9 mio. kr., så flere hospitaler kommer med.

– Vores seks socialsygeplejersker i Region Hovedstaden får stor ros for deres arbejde, og BrugerForeningen for aktive stofbrugere har netop uddelt deres årlige “Brugerven” pris til dem. Så også de socialt udsatte værdsætter deres arbejde. Socialsygeplejerskernes force er, at de ser det socialt udsatte menneske uden fordomme som en person, der har ret til at få hjælp til sit sundhedsproblem uden at blive mødt af diverse krav om at ændre livsstil.

Den indstilling kan de også give videre til læger og sygeplejersker, som behandler de udsatte mennesker. For det er utrolig vigtigt, at vi møder en hjemløs eller en socialt udsat i øjenhøjde. Her må vi ikke være berøringsangste.

Så min opfordring til regioner og regering er: Kom med på vognen, så vi sikrer, at hjemløse og socialt udsatte mødes på lige vilkår og får en god og værdig behandling, siger Sophie Hæstorp Andersen.