Internationalt Nyt

FN’s særlige menneskerets rapportør Anand Grover kalder på statsregulering af illegale stoffer og afkriminalisering af stofbrugere.

Submitted by jungle_dave on Fri, 22/10/2010 FN’s særlige menneskerettighedsrapportør Anand Grover, ift alle menneskers ret til den højest opnåelige standard for fysisk og psykisk sundhed, hvis mandat er udstedt af […]

Submitted by jungle_dave on Fri, 22/10/2010

FN’s særlige menneskerettighedsrapportør Anand Grover, ift alle menneskers ret til den højest opnåelige standard for fysisk og psykisk sundhed, hvis mandat er udstedt af FN’s Menneskerettighedsråd.

Hr. Grover’s årlige tematiske rapport beskriver en række af krænkelser af menneskerettighederne, alle resultater af den internationale narkotikakontrolindsats og opfordrer regeringerne til at:

  • Sikre, at alle skadebegrænsende foranstaltninger (som specificeret af UNAIDS) og narkotikamisbrug og afhængigheds behandlingstilbud, især opioid substitutionsbehandling, er tilgængelige for folk, der bruger narkotika, navnlig blandt fængslet befolkninger.
  • Afkriminalisere eller ikke-straffe besiddelse og brug af narkotika.
  • Ophæve eller væsentligt reformere lovgivning og politikker der hæmmer levering af vigtige sundhedstjenester til stofbrugere, og gennemgå de retshåndhævende initiativer omkring bekæmpelse af narkotika for at sikre overholdelsen af forpligtelser på menneskerettighedsområdet.
  • Ændre love og politikker, samt at øge adgangen til kontrollerede livsvigtige mediciner.

Til FN narkotikakontrolagenturer, anbefaler hr. Grover etablering af en alternativ medicin regelsæt baseret på en model som rammekonventionen om tobakskontrol.

Rapporten er den tydeligste erklæring til dato fra i FN-systemet om de skader, som narkotikapolitikkerne har forårsaget, og som peger på behovet for en radikal kursændring i narkotikapolitikken.

Rapporten i sin helhed på 56 sider – . pdf-download: Ret til højeste standard for health.pdf

Home