Narkopolitik

FN’s menneskerets rapportør Anand Grover anbefaler i sin nye årsrapport afkriminalisering og statsregulering af narkotiske stoffer

FN’s menneskerets rapportør Anand Grover anbefaler i sin nye årsrapport afkriminalisering og statsregulering af narkotiske stoffer

Den årlige tematiske rapport fra FN’s særlige rapportør om retten til sundhed.

Tilføjet den 26 oktober 2010

Anand Grover, fra Indien, FN’s særlige rapportør om ethvert menneskes ret til den højest opnåelige standard for fysisk og psykisk sundhed, hvis mandat er udstedt af FN’s Menneskerettighedsråd.

Hr. Grover’s årlige tematiske rapport beskriver den række af krænkelser af menneskerettighederne, der har resulteret i internationale kontrol med narkotika indsats, og opfordrer regeringerne til at:

· Sikre, at alle skadebegrænsende foranstaltninger (som specificeret af UNAIDS) og narkotikamisbrug og afhængigheds behandlingstilbud, især opioid substitutionsbehandling, er tilgængelige for folk, der bruger narkotika, navnlig blandt fængslet befolkninger.
· Afkriminalisere eller ikke-straffe besiddelse og brug af narkotika.
· Ophæve eller væsentligt reformere lovgivning og politikker der hæmmer levering af vigtige sundhedstjenester til stofbrugere, og gennemgå de retshåndhævende initiativer omkring bekæmpelse af narkotika for at sikre overholdelsen af forpligtelser på menneskerettighedsområdet.
· Ændre love og politikker, samt at øge adgangen til kontrollerede livsvigtige mediciner.
Til FN narkotikakontrolagenturer, anbefaler hr. Grover etablering af en alternativ medicin regelsæt baseret på en model som rammekonventionen om tobakskontrol.

Rapporten er den tydeligste erklæring til dato fra i FN-systemet om de skader, som narkotikapolitikkerne har forårsaget, og som peger på behovet for en radikal kursændring i narkotikapolitikken.

PDF-download: – Ret til højeste standard for health.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.