Anja P.B. mener, Brugermeninger, Narkopolitik, Nyheder, Skadesreduktion

Anja Plesner Bloch, leder af Brugernes Akademi – mener: “Tak til Anders Samuelsen” – 4.8. 2014.

Tak til Anders Samuelsen!

DSC_3406

Det er på tide at vi erkender, men også handler på det som vi ved. At vi begynder at bruge de erfaringer, som rigtig mange af mine nære venner, og min mand betalte for med deres liv.
Vi ved nu med ret stor sikkerhed, at vi ikke kan tæve folk til at få det bedre! Men vi har alligevel i årevis buret syge mennesker inde i fængsel, sammen med voldsforbrydere. Mennesker som næsten alle udelukkende har lavet offerløs kriminalitet,
Og kun for at skaffe penge til den medicin som staten har gjort ulovlig for mange år siden, og derved videregivet monopolet til handelen til skruppelløse bagmænd, nemlig heroinen og kokainen.

Samtidig har vi udstødt de mennesker der havde behovet, og i gamle dage brændemærkede vi vores fælles udstødte, de sorte får, dem med dårlig moral!

I dag behøver vi ikke brændemærke dem. Vi svigter dem ! Vi forventer ikke noget positivt fra dem,
og det fortæller vi dem igen og igen. Vi lukker dem ude fordi de ikke fungerer 100%. Og vi ser slet ikke de 40 fantastiske procenter der bare kan så meget særligt, at de sagtens kan bidrage med noget godt, hvis de støttes og ikke tæves!
Men efter en del år i vores samfund, så kan man kende dem på at de er usoignerede, fordi de ikke har råd til en bolig, og derfor heller ikke har adgang til bad.
Og deres tænder er væk og dét har været smertefuldt, så forbruget er eskaleret, for de har ikke haft adgang til tandlæge. Og det er alt for kompliceret for de her mennesker, at søge de enkeltydelser som de egentlig har krav på.
Og dét regner systemet heller ikke med i deres regnskaber!

Så vi underminerer de menneskers selvværd ved at sætte dem i intetsigende håbløse aktiverings tilbud, uden at vi hjælper dem til, få deres basale behov dækket først.
Er folk boligløse? Har de ubearbejdede traumer? Har de behov for medicin? Har de brug for at få det udleveret under mindre belastende forhold?
I dag kan substitutionsbehandlingen ødelægge din tilværelse, med den evindelige kontrol og strafpolitik! Magtsyge læger! Der endda har aktier i medicinfirmaerne!!
Og man bliver mødt med mistro, og fremmøde i tide og utide. Det er yderst nedværdigende!

Så stigmatiseringen er én af de forbandelser der følger med et forbud! Det giver folk “ret” til at spytte efter os på en trappesten, for du skal ikke rende og være et kriminelt udskud i deres gade! Og det giver en ung pige “ret” til at skrige ind i hovedet på en stakkels hjemløs mand, der sad og sov på en metrostation!
Alle de ting følger med et narkoforbud! Et forbud som jo er opstået i forbindelse med “Krigen mod Narko”, men man kan ikke straffe narko!
Så man har i årevis gået efter brugerne og derfor har man indlemmet mennesker med et medicinsk behov, i straffeapparatet !!!
I stedet for i psykiatrien og almindelige medicinske behandlinger, hvor de jo klart bør være. For dér forsøger man at hjælpe mennesker i stedet for at bekrige dem!

Men lad os starte der hvor den første sten er i vejen, og det er dén Anders S. Nævner hér.

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2356935/la-vil-legalisere-hash-og-haard-narko-til-eget-forbrug/

LA vil legalisere hash og hård narko til eget forbrug

Liberal Alliance vil lovliggøre besiddelse af den narkotika, man selv skal bruge. V og S er imod.