Forsiden, Historiske dokumenter, Nyheder, Pressemeddelelser

Mindedag for stofbrugere – mandag den 21. juli kl, 19.00 – 20. – mødtes godt 100 deltagere ved “Mindestedet for Stofbrugere”

I år faldt den internationale “Mindedag for Stofbrugere” på en mandag. Som altid, og verden over, var datoen d. 21. juli. Mindeceremonien i København, der var den 11. i rækken […]
Mindestenen for stofbrugere - i byhaven på Halmtorvet lige ud for Eskildsgade

Mindestenen for stofbrugere – i byhaven på Halmtorvet lige ud for Eskildsgade

I år faldt den internationale “Mindedag for Stofbrugere” på en mandag. Som altid, og verden over, var datoen d. 21. juli.

Mindeceremonien i København, der var den 11. i rækken startede kl. 19.00 og varede præcist en time.

Mindestedet for Stofbrugere i byhaven på Halmtorvet, lige ud for Eskildsgade – var dekoreret med 210 farverige blomster, der illustrerede antallet af fatale overdoser i 2012, der er det seneste statistiske antal der er opgjort af Rigspolitiet – antallet for sidste år 2013 forventes som de foregående år at blive offentliggjort i november – men vi venter at antallet vil falde yderligere end det var tilfældet i 2012 – hvor reduktionen var glædelig, men også ganske overraskende – færre dødsfald end forventet – de seneste 10-12 år har antallet nemlig ellers ligget i nærheden af 275.

Efter jeg havde budt forsamlingen velkommen overlod jeg talerstolen til årets indbudte internationale taler, Guy-Pierre Lévesque der er stifter og daglig leder af interesseorganisationen ”MetaDamé” i Montreal Canada. Interesseorganisationen for stofbrugere med deres eget “housing” projekt med et brugerstyret ‘værested’ og 22, ét og to-værelsers lejligheder fortrinsvist til hjemløse stofbrugere – det kan være stofbrugere der f.eks. lige er løsladt, eller som skal gennemføre en plejekrævende hepatitis kur. Her kan de så bo og modtage støtte i op til to år.

Guy-Pierre har i mange år knoklet for fremskridt og forbedringer, ikke mindst indenfor det narkopolitiske område og han har netop inden han rejste til Europa, modtaget tilsagn om støtte til endnu et housing projekt med 6 boliger. Og efter at Montreal havde oplevet 53 fatale overdoser i løbet af bare 5 uger i juni – (hvor 10 ellers er normen) var sundhedsmyndighederne pludselig meget mere lydhøre overfor MetaDame’s længe nærede ønske om, at få tilladelse og midler til at starte et brugerdrevet naloxone-projekt i lighed med det, som BF har haft siden 2010.

G-P talte bl.a. om – at det er forfærdeligt og at der stadig er meget lang vej, når den gældende narkopolitik, politi og myndigheder påfører stofbrugerne flere og meget større skader, end stofferne nogensinde vil være i stand til at påføre os! En utrolig engageret leder med mange synspunkter der er parallelle med BF’s – og vi deler fuldstændigt de samme visioner for fremtidens (gerne snarlige) statsregulering og statskontrol, af de nuværende illegale stoffer.

Derefter talte sognepræst i Kristkirken Mette Gramstrup, super engageret og ‘virkelig’ som altid  …dét at stofbrugere bliver defineret ud fra deres livssituation og ikke ud fra hvem de egentlig ér, det har Mette aldrig forstået, og dét elsker vi hende for!

Derefter læste BF’s trofaste veninde Kuki to af sine nyere digte – Kuki mistede desværre sin dreng, som offer i Krigen mod Narko – kort efter at han blev smidt ud af substitutionsbehandlingen tilbage i 2001, fordi personalet havde opdaget at han havde taget heroin.

Og så var der musik ! BF’s gode ven og musiker “Charlie Campari”, som skriver geniale tekster. Især syntes vi om nummeret “My 3 horses”om brun, gul og hvid heroin. Han rammer her i den grad hovedet på sømmet, med humoren i tekst og musik – og Charlie C. synger hamrende godt – mens han legede virtuøst med guitaren – alt i alt en “stjerneoptræden” – hvor han holdt mindedagens deltagende publikum i sin hule hånd!

Mindedagens sidste taler var Anja Plesner Bloch – leder af Brugernes Akademi – og medlem af Rådet for Udsatte, samt Københavns Kommunes Udsatteråd – Anja sagde modigt og uden tøven straks ja til at tale – da jeg spurgte hende efter to andre talere med kort varsel havde meldt afbud – og Anjas tale indeholdt som sædvanligt en masse humor og Anja beskrev hendes negative erfaringer med overvåget urinkontrol og mange andre kedelige og forunderlige oplevelser, mens hun var underlagt behandlingsindustriens pudsige-urimeligheder.

Derefter holdt vi ét minuts stilhed, hvor vi kunne sende tanker til dem som vi  hver især har mistet som ofre for narkokrigen.

Som sidste punkt på dagen – sang vi som fællessang: “Altid frejdig når du går” – og i år trådte Claus C. frem som forsanger og det lød meget bedre end nogle år, hvor vi ikke har haft nogen forsanger og sangen derfor endte med at blive afsunget for langsomt.

I år havde vi også opstillet støtte-plakaten for den internationale kampagne: “SUPPORT! DON’T PUNISH” – som oprindeligt løb af stabelen hos Gadejuristen den 26. juni – hvor Iran samtidigt hænger deres stofbrugere på den mest grusomme vis – eller rettere sagt kvalte de stakkels mennesker – idet de bliver ophængt bagbundne på rad og række til en træbom, 8 – 10 af gangen, som så på signal til kranføreren løftes langsomt op af den tilkaldte mobilkran – når staklerne løftes op i stikken omkring halsen, cykler deres ben desperat, mens de langsomt kvæles af egen vægt.

Kina nakkeskyder deres stofbrugere – på kanten til en massegrav og begge landes kollektive drab arrangeres som groteske, total bestialske og inhumane støtteaktioner, til FN’s globale “Anti-narkotika dag” – hos Gadejuristen blev 38 og på Mindedagen endnu 26 støttepersoner fotograferet ved plakaten – og billederne sendes nu til London hvor organisationen bag kampagnen indsamler, forhåbentlig hundredetusindvis af fotos af støttepersoner fra alverdens lande, som de planlægger at overlevere til FN’s Narkotikakommission i marts 2016 – når den afholder deres seneste 10-års forsamling

Tak til alle der stillede op til foto og dermed støttede kampagnen.

BF havde besøg af Igor Kouzmenko – socialarbejder og brugeraktivist fra Sevastopol på Krimhalvøen – hvor Russerne lukkede en ellers vellykket substitutionsbehandling – efter folkeafstemningen i maj hvor de kuppede sig til overtagelsen af Krimhalvøen, der ellers tilhørte Ukraine. Her blev således 803 patienter i byen Semferipol smidt på gaden, uden deres i mange tilfælde livsvigtige substitutionsmedicin – og siden kuppet den 12.5. er i nærheden af 30 af de 803 døde – en forfærdelig trist konsekvens af den russiske område-overtagelse. Igor havde kreeret en plakat der levende illustrerer situationen hvor Krimhalvøen bliver “øksehugget” fra Ukraine – med masser af blodspild. Plakaten udstillede vi på mindedagen, som BF’s moralske støtte til vores stakkels kolleger på Krimhalvøen.

Tak til alle der deltog og medvirkede til at gøre MIndedagen særdeles mindeværdig

Vi ses til næste år – hvor vi forhåbentlig bliver mange flere

Med de varmeste sommerhilsener

Jørgen Kjær/formand

Poster_Crimea_OST_3803 mennesker var i velfungerende substitutionsbehandling i Simferopol i Ukraine – indtil russerne ved en nærmest kup-lignende afstemning overtog herredømmet på Krimhalvøen – og den 12.5. var det således slut med den ellers rimeligt humane medicinske substitutionsbehandling – nu findes der ingen metadon eller subutex/suboxone – for det “tror” russerne bare ikke på – “det virker ikke” erklærer de nok så absurd – mens flere og flere lande ude i verden heldigvis tilslutter sig WHO’s anbefalinger og åbner flere og flere pladser for stofbrugere der ønsker substitutionsbehandling.