Artikler

BrugerVenDagen 2010

Landsforeningen for Human Narkobehandlings kvartalsblad “Afhængig – og hvad så?” no. 4 2010.

Af formand Karen Groos

BrugerVenDagen 2010 Blev afholdt i BrugerForeningen d. 3.nov. 2010 på foreningens 17 års fødselsdag. Festen blev ligesom de senere år startet i kulturhus ”Støberiets” teatersal (nabo til BF) der var udstyret med bar, talerstol og adskillige rækker siddepladser.

Formand Jørgen Kjær bød gæsterne velkommen og fortsatte: ”John der var BF’s husinspektør i over 12 år – blev bisat den 14. Oktober. John havde en herlig tør lettere mørk men også selvironisk humor. John havde masser af venner over alt fordi han var en stor personlighed, som vi alle sammen savner utroligt meget og jeg håber I vil være med til at holde et minuts stilhed for John og alle de andre der har forladt os i år og tidligere – Tak!”

Efter stilheden fortsatte JK med et tilbageblik på det seneste år der har været noget af en prøvelse med hele fem indbrud indenfor bare 6 måneder. Året blev også indledt med en meget anstrengt økonomi da budgettet på forhånd var reduceret med 400.000 fra Københavns Kommune og Miljø & Teknik, havde på grund af de vanskelige tider inddraget SprøjtePatruljens honorar.

JK: fortsatte ”Det er heldigvis ikke sygdom og elendighed alt sammen. Det som vi har kæmpet mest for i over 15 år – lægeordineret heroin, blev langt om længe realiseret i år. Den 15. marts åbnede ”Valmuen”, på Tomsgårdsvej i København og samme dag åbnede KABS i Hvidovre for heroinbehandling. Naturligvis ser vi med kæmpestor tilfredshed på at heroinbehandlingen endeligt langt om længe er realiseret. Men vi kritiserer stadig Sundhedsstyrelsens vejledning om hvordan og hvornår heroinen skal indtages. Stofbrugere, der bliver tildelt heroin, forventes at møde op til overvåget indtagelse af præparatet to gange dagligt, syv dage om ugen. Det betyder i praksis en genindførelse af ”stavnsbåndet” og det er meget vanskeligt at indpasse de to besøg i en hverdag med job, studier eller andre normale forpligtelser. Aftendoseringen består også stadigt af metadon – dog til hjemtagelse ligesom ved weekendfri eller ferier, og dette på trods af at de udvalgte ikke på noget tidspunkt har profiteret af den forudgående årelange metadonbehandling, der forlanges for at få adgang til heroinbehandlingen. Sidst men ikke mindst finder BF også at det er stærkt kritisabelt at stofbrugere der ikke fixer, skal starte med det før de kan komme i betragtning, ligesom de der er inde og gerne ville stoppe med at fixe, heller ikke har nogen mulighed for at ændre på denne mere risikable og belastende indtagelsesform. Men nu er heroin ikke længere udelukkende forbudt, men også lovligt lægeordineret medicin – og Rom blev heller ikke bygget på én dag.”

”I år lykkedes det os også endeligt at få naloxone – det startede vi med at tale om helt tilbage i 2001 hvor jeg på Internettet læste om hvordan stofbrugere i Chicago var blevet udstyret med overdosisredningsudstyr og naloxone. Den gang havde vi GadePatruljen der under de daglige patruljer mødte mange overdoser. Hvis de havde haft naloxone ville de have kunnet starte livsreddende indsats på stedet. Socialoverlæge Peter Ege, syntes også det var en rigtig god ide – og så tog det lige nogle år med at få bevilget midlerne. Men så skulle det altså også lige implementeres fra en institution i Københavns Kommune. Jeg mente jo bare at vi skulle udstyres med nogle ampuller og så ellers starte med at redde liv. Men jeg kan også sagtens se at det giver god mening – sådan behørigt at registrere og evaluere, så der også fremover kan bevilges midler til det gode formål. Det blev således først aktuelt i 2009 hvor Sundhedsrummet kom på banen, med en passende institutionsstruktur, en læge og nogle søde sygeplejersker. I januar 2010 arrangerede de et førstehjælpskursus som 12 aktivister fra BF bestod og de blev således de allerførste ikke sundhedsuddannede personer i Danmark der blev udrustet med livsreddende naloxone og en lille taske med det øvrige udstyr – og med det har vi siden reddet 5 stofbrugere fra døden af en overdosis.”

– ”I begyndelsen af året blev vi opmærksomme på avisskriverier om at nogle stofbrugere på Vesterbro have anvendt salmiakspiritus som voldsinstrument – og at flere blev blindet herunder en 17-årig der var permanent blindet på begge øjne. Det er en meget tragisk historie. Jeg erindrede at man kunne bruge noget andet til at frembringe freebase – og kontaktede derfor vores kollega Raffi Balian i Toronto der bekræftede, at man også sagtens kunne fremstille freebase/crack med bikarbonat i stedet for salmiakspiritus – og så startede vi snart herefter med at pakke de små plastposer med bikarbonat – og i sidste optælling for nyligt havde vi produceret og distribueret over 20.000 poser siden vi startede i marts.”

”I løbet af sommeren udvidede vi samarbejdet med Sundhedsrummet til også at omfatte indkøb, pakning og distribution af crack-kits og dem har vi pt. lavet 2.000 poser af.”

”BF er ”høringsberettiget” i forhold til flere ministerier, styrelser og forvaltninger og vi har siden starten siddet med i følgegruppen ift. Københavns Kommunes Sundhedsrum og cafe Dugnad og BF er nu også blevet indbudt til at repræsentere stofbrugere i Københavns Kommunes nye Udsatteråd. BF huser ligeledes arrangørgruppen for den årlige Brugernes Bazar i Odense. Vi oplever at have rigtigt mange gode samarbejdspartnere.

”Vi har desværre måttet sløjfe alle årets sædvanlige udflugter – såsom museumsbesøg, biografture, koncerter og andre aktiviteter der koster penge – det er meget svært at arrangere noget med mange mennesker uden at det koster noget, men vi har dog både været et par gange på stranden og et par ture i skoven – men Zoo turen i maj og den årlige sommer kanoudflugt blev der ikke til.”

– Og med 5 indbrud kan vist med en vis ret kalde 2010 for BrugerForeningens første ”Annus Horribilis” – og så alligevel ikke – idet det blev min store glæde med stolthed at modtage en rigtig international hæderspris – the ”Carol & Travis Jenkins Award” – i april på den store internationale Harm Reduction konference i Liverpool – prisen gives for outstanding harm reduction work – og som det blev fremhævet ved prisoverrækkelsen, så opfattes BF af andre stofbrugeraktivister som ”fyrskibet” eller ”ledestjernen”, som alle gerne vil kopiere i deres hjemlande. Vores forening er også ganske unik med eget dagligt åbent værested med brugerstyring og rådgivning og masser af forebyggende arbejde med skolebørn og studerende, samt mange sociale og skadesreducerende aktiviteter. Alt sammen på frivillig basis – og vel at mærke udelukkende udført af aktive stofbrugere. Mange ude i verden kalder BF for ”Utopia” – og det må vi jo erkende langt hen af vejen – og der var sikkert heller ikke ret mange der tilbage i november 1993 troede at BF ville eksistere i, om end ikke allerbedste velgående, så dog stadigt i live og altid optimistiske – og til trods for sygdom og dødsfald og svækket økonomi, så holder vi både værested og forening åbent i ca. 12 timer om dagen – og der er morgenbord og tilberedt aftensmad på samtlige af årets hverdage. SprøjtePatruljen har været på gaden hver eneste dag også i weekenderne – så det er rigtigt som fremhævet i Liverpool ved prisoverrækkelsen, at BF er en meget dynamisk interesseorganisation og også en stor international medspiller i INPUD og vi samarbejder nært med vores søsterorganisationer i både Norge og i Sverige hvor der findes hele 7 lokale foreninger. Det sidste er også et tydeligt udsagn om at det er svært at være stofbruger i Sverige og derfor organiserer de sig i meget større omfang end det er tilfældet i Danmark.”

– ”Men hvis vi ikke havde vores trofaste aktivister så eksisterede BrugerForeningen slet ikke – det er dem der åbner foreningen hver eneste morgen og det er dem der dagligt kører ud med ”SprøjtePatruljen” både når det er sommer og solskin men også når det er regnvejr – eller vinterkoldt med snevejr og frostgrader. Uden foreningens flittige aktivister så kunne vi ikke være her i dag og fejre foreningens 17 års fødselsdag. Så vil I ikke hjælpe mig med at give BF’s aktivister en ordentlig klapsalve som tak for deres kæmpestore indsats? Tak skal I have”

Herefter overtog BrugerForeningen husmusikus Henrik Svale mikrofonen og fortsatte med sang og guitarspil med ”Peers from INPUD” en sang af egen musikkomposition og tekst af Jørgen Kjær.

Efter Svales sang og spil overtog Socialoverlæge Peter Ege, fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Peter holdt en herlig tale og med højt humør og stort vid præsenterede han årets modtager af BrugerVenPrisen 2010, overlæge Christian Hvidt der velvilligt og med stor glæde modtog prisen og samtidigt i sin takketale berettede lidt om sin tid som læge både her og flere år i Zambia i Afrika og om, hvordan han fik interesse for området stofbrug/ misbrug og lyst til at hjælpe og behandle stofbrugere.

Talerne og prisoverrækkelsen i teatersalen afsluttedes med stor applaus til prismodtageren og formanden erklærede, at festen og baren nu flyttede, og fortsatte inde ved siden af i BF’s hyggelige lokaler, hvor der stod en veludrustet buffet og ventede med en masse dejlige ting til ganen – herunder selvfølgeligt BF’s hjemmelavede speciale – chokoladedyppede jordbær, der som sædvanligt blev spist i stort antal og med stor nydelse.

Karen Groos. Nov.2010.

www.lfhn.dk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.