Narkopolitik

Dansk Narkokontrolpolitik i et samfundsøkonomisk perspektiv

Dansk Narkokontrolpolitik i et samfundsøkonomisk perspektivaf M.Lindberg Cand.Oecon. 2001

Forord

De varer vi forbruger i hverdagen, er normalt forbundet med nytte. Det er også sådan, at samfundet generelt har lyst til at støtte den enkelte i dennes forbrug. Det er et mål, for os, at få så stort et forbrug som muligt og så stor en vækst i forbruget som muligt. Det ser samtidigt ud til, at vi ønsker en variation i forbruget. Når vi så opnår dette høje forbrug, så kalder vi det at have en høj levestandard. De lande, der har en høj levestandard, er misundet af landene med lav levestandard, samtidig priser de rige lande sig lykkelige. Det er også sådan på det personlig plan, at de fattige missunder de rige, og de rige vil gøre næsten alt for at beholde deres rigdom. Alt dette vil sige, at når der er vækst i en branche, så er samfundet som helhed tilfreds med dette. Men det er ikke alle varer, der samlet set, er forbundet med positiv nytte, dette er for eksempel tilfældet på narkomarkedet. Når der sker en forøgelse i forbruget af narkotika, har det, modsat de fleste andre markeder, en negativ indflydelse på levestandarden, selv om det rent faktisk øger omsætningen i samfundet.

Dette speciale vil se på det danske narkomarked, og siden den danske økonomi tager sit udgangspunkt i markedsøkonomi, må grundlaget for en forståelse af narkomarkedet være en forståelse af markedsøkonomi. I en markedsøkonomi er der nogle betingelser, som helst skal være opfyldt, for at et marked kan virke fornuftigt, selv om de som oftest ikke er fuldstændigt opfyldt. Der skal helst være flere udbydere, så få eksternaliteter som muligt, størst mulig information eller gennemskuelighed, beskyttelse af ejendomsretten og så få transaktionsomkostninger som muligt. Derudover er der en yderligere betingelse og det er denne, dette speciale omhandler. Betingelse er, at varerne handlet skal være til gavn både for forbruger og for samfundet som helhed. Det kan forekomme, at en vare bliver bedømt så skadelige for samfundet, at markedet ønskes ødelagt. Narkotika har den effekt, at man kan blive afhængig, hvis denne afhængighed skrider ind, vil det frie forbrugsvalg være sat ud at kra ft, og dette kan være skyld i betydelige velfærdstab. Dette er netop tilfældet med narkomarkedet. Der har været en bevidst dansk politik siden 1955, hvor vi vedtog “lov om Euforiserende Stoffer” [1]. Vi ønskede, at markedet skulle forsvinde, derfor blev det gjort ulovligt. Men ca. 50 år senere er det ikke forsvundet. Der er derimod tegn på, at markedet og de ulykker dette marked skaber, er voksende, så hvad gør vi nu? Dette projekt er et svar på spøgsmålet “Hvad gør vi nu?”.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.