Artikler, Forsiden, Gæsteskribenter, Nyheder

Steen Moestrups åbningstale til Brugernes Bazar i Kongens have i Odense, den 29.8. 2013

Steen Moestrups (LAP) åbningstale til Brugernes Bazar den 29.8. 2013

“Ti år er gået og vi har grundlagt en tradition, som vi ønsker – skal vare i mange år endnu.

En tradition som efterhånden gennemsyre det danske samfund, at brugerne er med til at sætte dagsordenen ikke bare i eget liv, men faktisk også i civilsamfundet. Er med til at påvirke, hvordan andre brugere får hjælp eller udfordringer.

Vi er fire foreninger som i samspil med Rådet for socialt udsatte og den sociale højskole – University College of Lillebælt, de fire foreninger, SAND, SVID, BrugerForeningen og LAP repræsenterer hjemløse, misbrugere og psykisk syge – nogle lider af en skøn blanding af disse 3 tilstande – andre kun en enkelt. Vi er alle i samme båd, nemlig samfundets socialt udsatte – nogle føler sig nok mere udsat end andre.

Mandag deltog jeg i en konference omkring brugerindflydelse og brugerinvolvering i behandlingspsykiatrien. Det er tankevækkende at konstatere, at både erfaringseksperter og nu også teoretikere kan blive enige om, at behandlingen bliver mere effektiv, når brugerne selv bliver involveret  i deres behandling.

Et eksempel var, at inddrage brugerne eller patienterne til konferencen omkring deres egen behandlingsplan, her vidste praksis at behandlerne hele vejen rundt om bordet, blev mere præcise, strukturede, klare og fremadrettede, når patienten sad med ved bordet.  Der blev ikke den samme plads til svævende teoretiker, usikre meldinger eller fokuserende på hvad der var gået galt tidligere. Mulighederne blev gjort klare og alt andet lige vil det jo føre til meget effektivere behandlinger.

Kunne man forestille sig, at man overførte disse erfaringer til det sociale område, hvor det er vores opfattelse, at man ikke formår at inddrage brugerne i deres egen plan i den samme grad. Hvor systemer, tankegange, regler og lovgivning sætter brugernes egne bestemmelse på unødvendig mange prøver.

Det kunne jo også tænkes at indsatsen omkring den enkelte borger blev langt bedre, hvis jobcenter, socialforvaltning, egen læge/relevante speciallæger, aktivitetstilbud og netværk blev involveret samlet i stedet for at lægge hver deres plan for borgeren.  Og derefter prøve at samarbejde ud fra en samlet plan.

Dagen i dag er blevet dagen, hvor Rådets rapport offentliggøres, dagen hvor vi bliver klogere på hvad der ønskes prioritet i det kommende år. Dagen hvor vi mødes i Kongens have i Odense, for at blive klogere på hvad der foregår rundt i landet af forskellige aktiviteter på området for os socialt udsatte.  Dagen hvor vi føler os under samme hat og fællesskabet er i højsædet. Vi kan debattere, være enige og uenige, men vigtigst af alt er at vi tør stå frem og have en holdning.

Det er i øvrigt i høj grad foreningerne som skal klæde folk på, så de er klar til at tage mere indflydelse og gøre sig gældende i dialogen med deres hjælpere og behandlere.

Det er i år 10. år Brugernes Bazar afvikles – og de fleste af årene har det været i Odense. I år takker Alice Rasmussen af som koordinator for aktiviteterne og der kommer en ny fra University collage of Lillebælt – socialrådgiverstudiet. Alice har sammen med mange andre været med til at sætte sit præg på Brugernes Bazar, men uden hendes friske tankegang og livlige livsgnist – stod vi ikke her og kunne nyde dagen. Engagementet fra de studerende er jo også præget af deres rektors initiativrige handlekraftige virkelyst.

Jeg vil opfordre brugerne til at tage ved lære af Rådets rapport og bruge den til at tage hul på debatterne lokalt – det det være en inspirator til at skabe mere social ligevægt i vores samfund og mere brugerindflydelse på alle niveauer.

Det er mit ønske og håb, at de tilstedeværende politikkere vil lytte til brugerne og vores nye Socialminister Annette Vilhelmsen, i mindst samme grad som tidligere socialministre vil evne at lytte både til vores ord og forstå at sætte handling bag disse så vi på sigt får et bedre samfund især for os udsatte”.

Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere