Bøger og Blade

Graviditet og Misbrug – belyst ud fra kvindernes perspektiv.

Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview.

af Helle Dahl og Dorte Hecksher, udgivet af center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 

http://www.crf.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/raporter/2008/dahl_hecksher_graviditet_og_misbrug_20080925.pdf

pris for trykt udgave kr. 130 incl. porto.

Bogen kan bestilles via crf@au.dk
husk at angive EAN- nummer, navn og adresse, samt antal eksemplarer. 

Se beskrivelse på www.crf.au.dk