Artikler, Forsiden, Historiske dokumenter, Internationalt Nyt, Narkopolitik, Nyheder, Pressemeddelelser

Amnestyprisen 2014 går til Arild Knutsen for hans innsats for stoffbrukeres rettigheter

AMNESTYPRISEN 2014 TIL ARILD KNUTSEN Amnestyprisen 2014 går til Arild Knutsen (45) for hans innsats for stoffbrukeres rettigheter og for å ha blitt en viktig talsperson for tilreisende romfolk og […]

AMNESTYPRISEN 2014 TIL ARILD KNUTSEN

Amnestyprisen 2014 går til Arild Knutsen (45) for hans innsats for stoffbrukeres rettigheter og for å ha blitt en viktig talsperson for tilreisende romfolk og deres krav på respekt.
SKREVET AV: KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN
24. OKTOBER 2014, KL. 14:50 – SIST OPPDATERT 24. OKTOBER 2014, KL. 21:11 SHARE ON FACEBOOKSHARE ON TWITTERSHARE ON EMAILSHARE ON PRINT
AMNESTYPRISEN:
Delt ut første gang i 2004.
Hvem som helst kan nominere kandidater.
Kandidaten velges av styret, etter en innstilling fra en nominasjonskomité. Komitéen består av to styremedlemmer og to eksterne.
Prisens formål er å anerkjenne og stimulere til et bredt spekter av aktiviteter for å spre kunnskap og aktivitet i forhold til menneskerettighetene både generelt og, eller i spesifikke situasjoner. Den ønsker å stimulere til aktivt arbeid for å beskytte utsatte grupper for menneskerettighetsbrudd.
Prisen skal være en anerkjennelse og en inspirasjonskilde til nye prosjekter og bidra til å få oppmerksomhet om viktige samfunnsspørsmål.
TIDLIGERE PRISMOTTAGERE:
2012: Amal Aden
2011: Helsesenteret for papirløse
2010: Margreth Olin
2009: Nora Sveaas
2008: Vinje Kommune
2007: Mahmood Amiry-Moghaddam
2006: Tore Sandberg
2005: Vibeke Omberg, Erlik Oslo
2004: Liv Jessen, Pro-senteret

Siden 2004 har Amnestyprisen blitt delt ut for å bidra til økt kunnskap om menneskerettighetene, og for å fremme aktiviteter som styrker respekten for menneskerettighetene.

Arild Knutsen fra Oslo er styreleder for Foreningen for en human narkotikapolitikk. Han har markert seg tydelig i kampen for stoffbrukeres rettigheter, med særlig fokus på vanskeligstilte, og for en ny narkotikapolitikk.

– I årevis har Arild Knutsen viet sitt liv for å gi en stemme til mennesker som ikke har lett for å bli hørt. Knutsens hjertevarme og medmenneskelighet er et eksempel til etterfølgelse. Derfor ønsker vi å hedre ham med Amnestyprisen 2014, sier styreleder Trygve G. Nordby i Amnesty i Norge.

Utrettelig innsats
Knutsen har selv bakgrunn som rusbruker og kjenner miljøet godt.

– Dette gir ham ekstra tyngde og troverdighet til å tale rusmisbrukernes sak. Vi i Amnesty berømmer Knutsens utrettelige arbeid og engasjement, og hans særdeles viktige bidrag til den offentlige debatten rundt samfunnets vanskeligstilte, sier Nordby.

Knutsen tilbringer mye tid i Oslo sentrum for å bistå og støtte de rusavhengige med å rense sår, gi råd, hjelp og veiledning, dele ut rene sprøyter og mat. Samtidig deltar han med innlegg og kronikker i den offentlige debatten.

Menneskeverd og respekt
Prisvinneren er også blitt en viktig talsmann for tilreisende rom og deres krav på respekt.

– Arild Knutsen har nådd mange med sitt budskap fordi han hele tiden har prøvd å vise at både narkomane og romfolk rammes av mye av den samme mangelen på respekt for menneskeverd, sier Trygve G. Nordby.Arild K i BF 13.11.2009