Narkopolitik

Oslo Politiaksjonens tragiske konsekvenser

den 9. juli 2011. af Arild Knutsen Landsforeningen for Human Narkopolitik I dag opplevde jeg sterk forverring av mange tunge brukeres helsetilstand. Både brukere og flere fagfolk jeg snakket med […]

den 9. juli 2011.

af Arild Knutsen Landsforeningen for Human Narkopolitik

I dag opplevde jeg sterk forverring av mange tunge brukeres helsetilstand. Både brukere og flere fagfolk jeg snakket med på flere hjelpeinstanser, påpekte at politiaksjonen er årsaken. Ei jente hadde i følge en fagperson, blitt fratatt pengene hun hadde tjent på dagens =Oslo-salg, (red læs: Gadeavis) av politiet!

Det er god grunn til å tro at politiaksjonen, i motsetning til diverse hjelpetiltak, faktisk vil føre til en økning av vinningskriminaliteten i Oslo og omegn. En kriminalitet som politiet forøvrig uttaler at de skal nedprioritere. Personer med psykotiske tilstander blir ført bort og gis trusler om arrestasjon om de påtreffes igjen, uavhengig av hva de foretar seg.

Den politiske påstanden om at enhver har rett til å oppholde seg hvor de vil i byen, så lenge de ikke driver med kriminelle handlinger, den påstanden brukte de flittig under Plata-aksjonen i 2004 også, før politiet og byrådet nølende etter aksjonen innrømmet at det nok ikke ble helt slik de forestilte seg.

Dette er kun et forkastelig spill for galleriet. Igjen!

Ekstremt hjelpetrengende mennesker med forvirringstilstander som gjør at de i liten grad kan ta vare på seg selv, bør heller tas med til hjelpetiltak, men bortføres fra området med makt. Det så jeg selv! Jeg tok med en som var i en forvirringstilstand og sterkt forverret helsetilstand, til et hjelpetiltak. Men der var det manglende kapasitet til å ta i mot, grunnet økt trykk. “Som følge av politiaksjonen.”

Det er mer stjeling fra hverandre i miljøene, mer vold og mer utnytting. Bunnløs fortvilelse og en opplevelse av å være jaget villt. Arrestasjoner med håndjern der de må stå i 15 – 20 minutter til spott og spe for forbipasserende og mange andre nedverdigelser. Akkurat som ved alle tidligere politiaksjoner mot Plata-miljøet.

Aggresjonen og likegyldigheten har økt såpass at det har blitt vanskeligere å jobbe gatenært. Et hjelpetiltak har nå for første gang fått problemer med naboene. Kommunen stiller som kompensasjon (?) med ekstra lunsj, fotballspilling og reiser til strender og sånt. Grensesløst naive alternativer til Plata, for den gruppen det her dreier seg om.

Folk i miljøet ble så bitre, da jeg fortalte om alternativene som ble opprettet i forbindelse med politiaksjonen (Og ja, jeg nevnte alle), at de dirret i ansiktet og mistet munn og mæle. Gjenkjennelige reaksjoner fra folk som utsettes for dypt urettferdig stigmatiserende undertrykking.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.