Links

Video med Arild Knutsens tale om heroinassistert rehabilitering på høringskonferanse i Oslo.

Video med Arild Knutsens tale om heroinassistert rehabilitering på høringskonferanse i Oslo.

December 2010

http://www.youtube.com/watch?v=Jqwe4HS3uBQ&feature=player_embedded

Utdrag fra høringskonferanse om Stoltenbergutvalgets innstilling. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk holder sitt innlegg. Konferansen ble åpnet av helse- og omsorgsministeren.
Utvalgsleder Thorvald Stoltenberg innledet med å presentere rapporten.
Deretter ble det lagt fokus på to av de sentrale forslagene i rapporten: Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og forsøk med heroinassistert rehabilitering.

Dette er et av tre utdrag med Arild Knutsens sitt innlegg og innspill på konferansen, som legges ut på youtube.

Hele konferansen kan sees her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2010/nett-tv-direkte-fra…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.