Narkopolitik

Sundhedsstyrelsen udsender national handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

Sundhedsstyrelsen udsender national handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere
Sundhedsstyrelsen har sendt sin nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere til alle danske kommuner. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at indsatsen øges ved, at kommunerne iværksætter følgende to nye lokale initiativer:

1) Kommunen skal sikre en systematisk gennemførelse af de tiltag, som allerede bør indgå i den lægelige stof-misbrugsbehandling og forebyggende indsats mod narkotikamisbrug – eksempelvis af en særlig, lokalt udpeget tovholder. Det drejer sig om

oplysning og rådgivning om forebyggelse af blodbåren smitte til stofmisbrugere, hvad enten de findes smittede eller ej
screening for hepatitis A, B og C samt HIV
vaccination mod hepatitis A og B
henvisning til behandling.
2) Kommunen bør sikre, at der for hvert af de behand-lingssteder, som kommunen benytter, hvert år udarbejdes en status for implementering af handlingsplanen, så indsatsen inden for både forebyggelse, undersøgelse og behandling kan vurderes.

Kronisk leverbetændelse (hepatitis) forårsaget af hepatitis C virus er særdeles udbredt blandt danske stofmis-brugere. Smitte sker via blod på grund af dårlig hygiejne i forbindelse med genbrug af injektionsudstyr. Kronisk infektion kan over en årrække medføre udvikling af skrumpelever og leverkræft.

Kommunerne vil blive kompenseret med 5,6 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter som følge af planen.

Hepatitis Foreningen Dato: 24.09.2007

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.