Artikler, Pressemeddelelser

Ny viden om gadeprostituerede

Pressemeddelelse
8.7. 2011.
Rådet for Socialt Udsatte udgiver i dag en undersøgelse om socialt udsatte prostitueredes møde med systemet.
http://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/0/40/1310041098/prostitutionsundersoegelse-2011.pdf
Undersøgelsen viser, at hverken de prostituerede kvinder eller deres behandlere anser prostitution som et hovedproblem i kvindernes liv. Der er mange andre ting, som fylder meget mere i deres hverdag. For eksempel stofmisbrug, økonomi, ensomhed og forhold til familie og børn.
Undersøgelsen viser også, at mange misbrugsbehandlere er bange for at tale med kvinderne om prostitution, fordi de ikke vil prikke til ubehagelige oplevelser. Relationen mellem behandler og kvinde går forud, mener mange behandlere. De prostituerede oplever heller ikke at de sociale tilbud der eksisterer, er relevante tilbud.
Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, siger:
”Vi skal blive langt bedre til at lytte til, hvad det er kvinderne efterspørger. De ved jo virkelig, hvor skoen trykker, og hvad de har behov for!
Mange efterspørger en mere sammenhængende indsats og stabilitet. Det er ret beset en voldsom kritik kvinder i prostitution retter mod systemet.
De får ikke den hjælp, de har brug for! Regering og Folketing bliver nødt til at tænke i nye baner og prioritere initiativer, der kan afhjælpe de komplekse problemer kvinderne har.
En af måderne er at give kvinderne én gennemgående støtte- og kontaktperson og målrette en tværfaglig indsats, så der tages hånd om de sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige problemer kvinderne har.”
Undersøgelsen viser også, at de fleste kvinder gerne vil undgå at prostituere sig, hvis der var alternativer, men motivet for at fortsætte i prostitution er, at så undgår de at begå kriminalitet.
Baggrund:
30 kvinder med erfaring fra gadeprostitution i København, Århus og Odense er blevet interviewet. Yderligere er 30 misbrugsbehandlere og andre medarbejdere i professionel kontakt med denne kvindegruppe blevet interviewet.
Yderligere oplysninger: Formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen tlf. 30 26 49 01 eller forsker Jeanett Bjønness tlf. 61 26 49 82
Undersøgelsen kan downloades her:
http://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/0/40/1310041098/prostitutionsundersoegelse-2011.pdf_

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.