Links

Åra som går…

Åra som går…

En video om Norske forhold for stofbrugere i 2008

Gjennom mesteparten av 90-tallet hadde Norge den tvilsomme ære av å toppe Europas overdosestatistikk, og Oslo ble kalt
Europas narko-hovedstad.Hva er status i norsk narkotika politikk ti år senere? Hva er situasjonen for Oslos rusmissbrukere i dag?

Vi treffer både brukere, x-brukere, og et utvalg av folk med spesiell faglig kompetanse fra arbeid i rusfeltet. Det blir fort klart at det
på tross av enkelte forbedringer er en lang vei igjen. Norge ligger fortsatt høyt på overdosestatistikken. Narkohelvetet er fortsatt
et sant Helvete. Narkomane er fortsatt en pariakaste uten de samme menneskerettigheter som vi andre tar for gitt.
Det er sjokkerende å høre historier fra de narkomanes møte med norsk helsevesen. Og det kuttes på rehabiliterings-tilbud
selv om det er lange ventelister. I stedet for rehabilitering tilbys fengsel. Over 60% av innsatte i norske fengsler sitter
for narkorelaterte dommer.

Norsk narkotikapolitikk er med andre ord fortsatt en katastrofe. Hvem er ansvarlige? Hvem har ønsket den
politikken som har blitt ført og som fortsatt blir ført? Hvem har ønsket en alternativ (ev.bedre) politikk?
I filmen møter du begge sidene. Både representanter fra narkotikapolitiske lobbyorganisajoner
som har hadt innflytelse og ansvarlige politikere. Du treffer også representanter for de som
har ønsket en alternativ politikk, men som ikke har hadt innflytelse.

Vi får innsikt gjennom fagfolkenes spesielle kompetanse, men kansje enda mer gjennom
brukerenes egne erfaringer. Vi får innsikt i hvordan det er å være fattig narkoman i
verdens rikeste land. Hvorfor er det så vanskelig å slutte? Vi møter død, angst, og
lengsel. Hvis du ikke har vert forfulgt av disse demonene selv, så er det umulig
å forstå hvorfor noen mennesker injiserer livsfarlig heroin i årene sine for å slippe unna dem noen timer.

Du treffer blant andre: Knut Jansen, =Oslo, Arild Knutsen, For human narkotika politikk, Knut Storberget, Justisminister, Laila Gustavsen,
Statssekretær AI-Dep, Knut T. Reinås, Forbundet mot rusgift, Anne Karin Kolstad, Generalsek. ACTIS, Erling Folkvord, Oppsøkende tjeneste.

http://www.youtube.com/watch?v=_uf74FLOyAs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.