Artikler

Femårsjubilant hyller Thorvald Stoltenberg

Brukervennprisen er et bilde av kumlokk med byens skytsengel St. Halvar og kvinnen han reddet og symboliserer solidaritet med byens ekskluderte rusbefolkning, innrammet utmerkelse og FHNs hettegenser med logo.  Foto: Astrid Renland

Nyheter
Brukervennprisen er et bilde av kumlokk med byens skytsengel St. Halvar og kvinnen han reddet og symboliserer solidaritet med byens ekskluderte rusbefolkning, innrammet utmerkelse og FHNs hettegenser med logo. Foto: Astrid RenlandFemårsjubilant hyller Thorvald StoltenbergForeningen for human narkotikapolitikk markerte femårsdagen med utdelingen av den første brukervennprisen.

Av: Astrid Renland – 29.04.2011

28. april var det fem års siden Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) så dagens lys. I tillegg til å være en pådriver for narkotikapolitisk endring driver foreningen oppsøkende virksomhet i Oslo sentrum med tilbud om bistand og oppfølging samt utdeling av smitteforbyggende og skadereduserende. FHN er en forening for brukere, pårørende og alle som på en eller annen måte er engasjert i rusfeltet. I løpet av de fem årene har foreningen gått fra å være et rent idealistisk kjøkkenbordstiltak til en møblert virksomhet med offentlig støtte og egne lokaler.

Kakene sto mor og datter Wedin for.

I likhet med femåringer flest ble dagen behørig feiret med åpen hus i lokalene i 5 etasje på Arbeidersamfunnets plass, fantastiske kaker, gratulasjoner og gaver fra samarbeidspartnere, bevilgende myndigheter, støttespillere og samarbeidspartnere. Og sist men ikke minst prisutdeling til en stolt men som Thorvald Stoltenberg selv sa, nervøs prismottaker.
FHN har adoptert brukervennprisen fra sin søsterorganisasjon i Sverige, Brukarföreningen. Prisen går til den som har utmerket seg i arbeidet for brukere og som årets prisvinner, for iherdig politisk arbeid i det rusfaglige feltet. Og som leder Arild Knutsen pekte på, årets prisvinner har sammen med sin datter Ninni, ikke bare gitt pårørende og brukere et ansikt, men han har også brukt sine erfaringer til å jobbe for progressive narkotikapolitiske endringer både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her hjemme har Stoltenberg tatt til ordet for både å løfte bruk fra justis- til helsesektor og heroinassistert behandling så vel som nødvendigheten med å dele ut askorbinsyre til injiserende brukere
På internasjonalt nivå deltar han sammen med blant andre Mario Vargas Llosa, Javier Solana, Ernesto Zedillo, Ruth Dreifuss, Michel Kazatchkine, Cesar Gaviria og Carlos Fuentes i Global Commision on Drug Policy. Siktemålet med utvalget som er et privat initiativ, er å løfte fram en internasjonal narkotikapolitisk debatt der forbudslinjen erstattes av kunnskapsbasert tilnærming for å redusere skadene av narkotika på individuelt og samfunnsmessig nivå.

Arild (t.v), Thorvald og Linda.
Det er ikke lett å jobbe for å få til endringer sa Stoltenberg, og pekte på at rusfeltet er et felt som krever stor diplomati.
At det hersker om gjensidig respekt er det ingen tvil om. For Stoltenberg berømmet på sin side Arild Knutsen og FHN for både å ha utfordret etablerte sannheter og tilført den norske narkotikadebatten nye perspektiver og blitt en betydelig ruspolitisk aktør. Stoltenberg trakk spesielt fram hvordan Knutsen hadde imponert han selv og resten utvalgsmedlemmene med sin kompetanse og kunnskap i forarbeidet til rapporten. I likhet med FHN fremholder Stoltenberg at marginalisering av mennesker må skap engasjement og ikke fordømmelse.
Både femårsjubilant og prismottaker ønsket hverandre lykke til i det videre det narkotikapolitiske arbeidet,  som ifølge sistnevnte som fyller 80 år i sommer, inngår i neste tiårsplan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.