Artikler

Flere plejepladser til hjemløse og misbrugere

Københavns Kommune 20. september 2010 Analyse viser, at antallet af plejekrævende hjemløse og misbrugere i København er stigende. Københavns Kommune etablerer derfor 40 nye plejepladser. Et liv som hjemløs og […]

Københavns Kommune

20. september 2010

Analyse viser, at antallet af plejekrævende hjemløse og misbrugere i København er stigende. Københavns Kommune etablerer derfor 40 nye plejepladser.
Hjemløs sover på gaden

Et liv som hjemløs og misbruger sætter sine spor på kroppen. Derfor oplever mange misbrugende hjemløse, at de i en relativt ung alder får behov for et plejehjemslignende tilbud.

Socialforvaltningen har lavet en analyse af behovet for plejepladser, og den bekræfter, at behovet er stigende. Derfor er der nu ved at blive oprettet en række alternative plejepladser. Det drejer sig om 40 pladser – 20 permanente og 20 midlertidige.

Københavns Kommune begyndte allerede for 7 år siden at oprette specialiserede plejetilbud til hjemløse og misbrugende borgere, hvor der både er sundhedsfagligt og pædagogisk personale tilknyttet. Og erfaringerne med plejepladser til hjemløse viser, at de gavner:

”Når borgeren får den ro og tryghed en bolig giver, og mad og medicin samtidig kommer i faste rammer, så forbedres livskvaliteten. Det må betragtes som en positiv udvikling” siger Helle Cari Christensen, der er afdelingsleder på Plejekollektiverne på Sundholm.

De nye pladser oprettes som en del af Københavns Kommunes hjemløsestrategi, der har det mål, at ingen skal sove på gaden i 2014, medmindre de selv har valgt det.

Læs mere om hjemløse i Københavns Kommune.

FAKTA
Projektet er finansieret af satspuljemidlerne i forbindelse med hjemløsestrategien, men forankres i 2013 med kommunale midler.

20 af de nye pladser er permanente. Der arbejdes på at finde midler til at gøre de resterende 20 permanente.

8 af de 20 midlertidige pladser kom i drift pr. 1. juli i år, mens de resterende forventes i drift løbende over de kommende 12 måneder.

De første 6 nybyggede permanente pladser forventes at stå klar omkring 1. oktober. Resten forventes færdige ved udgangen af 2011.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.