Brugermeninger, Forsiden, Historiske dokumenter, Internationalt Nyt, Narkopolitik, Nyheder, Pressemeddelelser

SIDSTE NYT! BrugerForeningen er reddet! Satspuljepartierne bekendtgjorde den 10. november, at BF i årets forligsaftale bliver støttet fra 2018-2021.

Jubiiii!! – Det er fantastisk – BF’s flerårige eksistenskrise er endeligt overstået! BrugerForeningens liv blev reddet af Satspuljepartierne der den 10. november 2017 bekendtgjorde, at BF i årets forligsaftale var […]

Jubiiii!! – Det er fantastisk – BF’s flerårige eksistenskrise er endeligt overstået!

BrugerForeningens liv blev reddet af Satspuljepartierne der den 10. november 2017 bekendtgjorde, at BF i årets forligsaftale var blevet tilgodeset med 1,2 mill. årligt i 4 år.

Tusind tak for anerkendelsen og den livsvigtige støtte!

Det betyder nu, at BF endeligt kan starte på, at søge intensivt efter nye egnede og mere permanente lokaler, fortrinsvist i Kbh. NV., hvor foreningen har flest medlemmer og huslejen generelt er langt billigere end på Nørrebro, hvor vi boede trygt og godt (men også dyrt) på Blågårds plads i gennem 16 år.

BF modtog igennem de samme 16 år 850.000 kr. årligt i støtte fra Socialministeriets “Narkopulje”, – men efter en omlægning i 2015 af ministeriets puljestruktur blev denne pulje nedlagt, og herefter blev det komplet umuligt at opretholde den årlige husleje. Og i december 2016 var det en kendsgerning, at BF var tæt på konkurs og kun kunne reddes med en ekstraordinær støtte fra kommunens Socialudvalg, på betingelse af, at BF fraflyttede lokalerne senest pr. 1.6. 2017.

Lokalerne blev derfor endeligt forladt den 1.5. 2017 (efter 3 mdrs. opsigelse) – og da vi absolut ingen midler havde til rådighed til nye lokaler, assisterede Københavns Kommunes Socialforvaltning meget velvilligt, med at lokalisere nogle midlertidige lokaler på Sundholm på Amager.

Pladsen var ganske vist meget begrænset (under 7% af den plads vi fraflyttede) men dog stadigt brugbare til at holde liv i foreningen, så vi kunne passe foreningens aktiviteter bl.a. med at pakke skadereducerende udstyr for Kbh.s. kommune, herunder bikarbonat (og crack-kits) som erstatning for den skadelige salmiakspiritus der iflg. politirapporterne i 2009 var blevet brugt som voldsinstrument og kastet i ansigtet under røverier, der kostede 9 personer synet.

Efter BF i 2010 startede med at pakke og distribuere ca. 40.000 poser bikarbonat, reduceredes politirapporterne det samme år omkring voldsanvendt salmiakspiritus til kun ét enkelt tilfælde, mens der de følgende år og til nu findes gennemsnitligt 3 politirapporter årligt. Forandringen fra 9 tilfælde til 3 betyder formentlig, dog med en vis statistisk usikkerhed, at BF’s indsats har været effektiv og sparet 6 mennesker årligt for at miste synet – hvert af de seneste 6 år – det er mange og det er vi stolte af at bidrage til.

Den kommunalt finansierede, gratis udleverede og betydeligt mindre giftige bikarbonat, bliver tiltagende populær og er nu med over 50.000 poser årligt godt på vej til at udkonkurrere brugen af salmiakspiritus og følgeskaderne på brugernes bronkier og lunger, reduceres formentlig også betragteligt.

BF vil i 2018 intensivere indsatsen med bikarbonat og søge at lave en målrettet anti-salmiakspiritus kampagne, så vi også kan få det giftige lort ud af rygerummene.

Det er særdeles kritisk at det overhovedet udleveres, selv i begrænsede mængder. Det er bare ikke godt nok, at vores ypperste skadereducerende projekter, udleverer et giftigt middel, der med garanti giver langtidsskader på brugernes bronkier og lunger – så det må stoppes, jo før, desto bedre.

Og sådan er der nok at kæmpe for at ændre på fremadrettet.

Heldigvis har vi i BF siden 2012 kunne glæde os over, at Brugernes Akademi (BA) en nært samarbejdende brugerorganisation, er kommet til. BA opstod oprindelig på Facebook som bevægelsen ”Trinløse Tænkere”– med en tydelig henvisning til den generelt kritiske holdning til 12-trins behandling. BA’s karismatiske, energiske og virkelig dygtige leder og fremragende kommunikator i skikkelse af Anja Plesner Bloch, har gjort lynkarriere som talerør og deltager i adskillige rådgivende forsamlinger og mange forskellige samarbejdsfora. BA har også lykkedes med at søsætte flere vigtige kampagner, herunder ”Ud af C’eren” uden ventetid. En anti-hepatitis C. kampagne hvor frivillige læger udfører tests, leverskanninger og giver øjeblikkeligt svar. Et guldrandet projekt som passer fremragende til gadens folk der sjældent klarer at bestille tid og så også overtholde den. En anden flot bedrift er overtagelsen af kommunens tidligere nu udrangerede ”Fixelance” som BA har aktuelle planer om flere vigtige og nødvendige mobile tiltag. Samarbejdet mellem BA og BF har lige fra starten været forbilledligt og Anja/BA har bragt endnu flere af brugernes synspunkter på dagsordenen, til stor glæde og gavn for samtlige stofbrugere og andre udsatte, men også for samfundet mere generelt og det er glædeligt, at vi nu er flere om at kæmpe sammen for alle de stærkt tiltrængte forbedringer, som brugersagen mere overordnet mangler endnu.

Ude i verden glæder vi os også meget over at “INPUD” det internationale netværk for aktive stofbrugere, der efter 11 år forarbejder endeligt lanceredes på en international konference for 120 brugeraktivister fra 26 forskellihe lande huset af i BF i København ifm. BF’s 15 år jubilæum i 2008 – til stadighed vokser sig større og bliver udbredt til flere lande – herunder især de senere år flere Afrikanske lande. INPUD’s repræsentanter høster megen anerkendelse, når de på støtte int. konferencer ventilerer aktive stofbrugeres synspunkter. INPUD’s hovedkvarter i London huser 8 dygtige og velbetalte ansatte hovedsageligt med brugerbaggrund. Til gengæld sørger vi dybt og er forfærdede over at erfare at mange af vores ellers velorganiserede søstre og brødre er blevet dræbt i Filipinerne. Efter landet fik en ny og vanvittig præsident, Rodrigo Duterte, der straks efter hans tiltræden i juli 2016, iværksatte en drabsbølge udført af såkaldte “Vigilantes” – maskerede og sortklædte to og to på motorcykler, stærkt bevæbnede selvtægtsgrupper, rettet mod kendte eller mistænkte stofbrugere og småhandlende, der sidenhen er rapporteret dræbt hjemme, på gader og stræder i op mod 10.000-vis – og iflg. menneskerettighedsbevægelser rapporter at omkring 800.000 har meldt sig selv af frygt for at blive henrettet, bliver interneret under de mest inhumane nærmest utænkelige forhold – hvor de må sove på skift fordi der simpelthen ikke er plads til at alle ligger ned på samme tid. At dette foregår i nutid og uden stærke protester – En præsident der angiveligt fryder sig over at blive sammenlignet med Hitler og med den amerikansk præsident Trump’s verbale støtte – Ikke er specielt opmuntrende partnerskab: https://theintercept.com/…/dazzled-red-carpet-trump-gives-…/ –

Vi stofbrugere er lykkelige over at bo i Danmark – hvor det ganske vist er blevet lettere at komme i substitutionsbehandling, men der findes der meget forskellige betingelser fra kommune til kommune og i nogle byer ser vi nærmest utænkelige, men dog utroligt fantasifulde lægelige overgreb, som en ny regel og praktiseret som den største selvfølgelighed. Og selv om der i nutid findes ”frit lægevalg” er det jo langt fra nemt, men kan være særdeles besværligt, at finde et andet behandlingssted ude i landet, hvor der kan være meget stor variabel på distancen til det næste behandlingstilbud og hvis de der afviser, at have ledige pladser bliver det med det ”frie” lægevalg, reelt set illusorisk.

Vi ser desværre overhovedet heller ingen planer om at følge op på og optimere heroinbehandlingen. Den startede i 2010 og har egentlig stået helt stille lige siden, måske lige bortset fra at der er kommet tilbud om heroinpiller, til dem der ikke længere kan indtage medicinen intravenøst. Og det er fint nok, men den politiske målsætning om at behandlingstilbuddet skulle omfatte 400, er desværre aldrig blevet indfriet mere end lige godt 50%. På landsplan findes heroinbehandling i 5 byer – og det er ikke på noget tidspunkt er lykkedes at tiltrække mere end ca. 225. Og det burde jo virkeligt vække forundrede politikere. Her findes tilbud om gratis heroin, men ud af landets 13.000 IV brugere, findes der max 225 brugere der er parate til at opgive enhver tanke om en selvstændig hverdag ogsom møde op på meget præcise tidspunkter – to gange dagligt til overvåget medicinindtag.
Med et mindre stift regelsæt og flere indtagelsesmåder – herunder rygning og snifning af medicinen (heroin) ville langt flere nok være klar til, at stille op og den oprindelige målsætning ville formentlig sagtens kunne indfries.

SprøjtePatruljen har ligeledes i hele 2017 været på gaden, og opsamle efterladte eller bortkastede blodige sprøjter og kanyler hver eneste dag. Det bliver i nutid til ca. 500 kilo årligt og i de godt 20 år patruljen har eksisteret er der hånd-opsamlet mellem 25 og 30 tons, der efterfølgende er videresendt til destruktion.

Nu hvor BF igen har udsigt til et rimeligt budget, varer det forhåbentligt heller ikke så længe, før vi finder velegnede lokaler. Det eneste større problem lige nu, består desværre i alle de gældende fordomme rettet mod vores målgruppe; “Narkomaner kan stjæle fløden op af din kaffe” og er omvandrende “kriminalitetsmaskiner” – ”uciviliserede og uomgængelige” – “Bør sendes ud på en øde ø!” og den slags nonsens er desværre hvad vi hører, selv i den oplyste tidsalder vi befinder os i nu hvor vi skriver 2018.

BF har faktisk bevist at vi er civiliserede i gennem de 16 år, hvor vi boede på 3 etage på Blågårds plads og var nærmeste og skattede nabo, der delte hovedindgang og ejendommen i øvrigt, med Kommunens lokale Børne- og Voksenbibliotek, U & U’s Ungdomsvejledning og Kulturhus Støberiet, som vi havde glimrende relationer til hver især.
Men det ved potentielle ejendomsejere og deres ejendomsmæglere jo ikke noget om, og de bliver straks utrygge, lige så snart jeg siger; “Aktivitets- og værested”, så frygter de straks, at få klager fra ejendommens øvrige lejere, som jo heller ikke aner, hvor god og tryg en nabo BrugerForeningen netop er i virkeligheden.

Men hvis vi var tilbøjelige til at give op, bare fordi der findes modstand, så havde BF nok heller ikke eksisteret i over 24 år. Vi stortrives nærmest og vores energiniveau øges, når vi er pressede og møder modgang. Vi er vant til at kæmpe for samfundets accept, også selvom det er “Op ad bakke”.

Hvis vi, der er langtidsafhængige, kunne hente vores daglige medicin (læs: heroin) på det lokale apotek, til en dagspris på ca. 50,-. kr., så ville hverken vi stofbrugere eller samfundet mere generelt, opleve de problemer, som til stadighed eksisterer og opretholdes af forbudspolitikken, som i over 50 år har lagt sten på vejen for en mere nutidig og human stofpolitik, samt øget samfundsudgifterne år for år.

Vi skal have stats-reguleret stofferne, og staten skal nyde godt af de genererede milliardindtægter fra distributionen, og dernæst er der brug for en afkriminalisering som i Portugal, som Norges politikere netop har besluttet at undersøge nærmere, med henblik på at kopiere det de kan i Norge, og Tjekkiet har også reduceret problemerne med en mere menneskevenlig narkopolitik – det bør vi også gøre her i Danmark.

– I USA, som startede narkokrigen, har 7 stater samt District of Columbia, og senest fra 1.1. 2018 USA’s største stat Californien, der var den allerførste stat til at legalisere canabis til medicinsk brug, legaliseret cannabis. Ikke kun til medicinsk brug som hidtil (og som over 25 af 49 stater for længst har åbnet for), men også almindeligt rekreativt forbrug af samtlige cannabisprodukter. En virkelig fornuftig løsning på en ellers “Gordisk” samfunds-knude.

Nu tjener staterne afgifterne, samtidig med at kriminaliteten daler drastisk i alle de stater, hvor de har legaliseret og staten regulerer de lovlydige producenter og distributører. Nu går overskuddet ikke længere til terrorbevægelser, mafiaen eller gadebander (som f.eks. her i Dk), men bl.a. til sociale og skadesreducerende formål, mens forbruget samtidig daler stille og roligt. Desuden kan man konstatere, at færre unge mennesker starter med at forbruge cannabis – en ægte win/win situation. Canada er også godt i gang med at planlægge, hvordan de vil legalisere cannabis – iflg. deres præsident Trudeau – vil det ske i løbet af sommeren i 2018.

Hvorfor kan danskerne så ikke lige så godt hoppe med på legaliserings-vognen?

Et godt spørgsmål, som BF vil søge svar på i 2018, hvor vi vil intensivere samarbejdet med alle, som vil være med til, at finde nye kreative og givende menneskelige løsninger på et utroligt hårdført og besværligt samfundsfænomen – kaldet “Narko-krigen”, som for øvrigt er den længst varende krig i verdenshistorien, og måske efterhånden også den kostbareste år for år, men til stadighed helt uden reelle kombattanter.

En international krig, som har spredt sig over de seneste to århundreder, og som ikke er og aldrig har været, en krig mod stofferne, men en uciviliseret krig uden beskyttende menneskerets-konventioner – typisk udført af specialtropper (læs: narko-og civilpoliti) mod svage og traumatiserede stofbrugere, hvis eneste reelle brøde er, at de er selvmedicinerende.

Det er os stofbrugere, som bærer tabet og årligt dør i hobetal af overdoser, mest fordi staten ikke tager ansvaret og udøver den nødvendige kontrol og regulering på stofområdet. Stofbrugerne har aldrig været våbenføre kombattanter i narkokrigen, men er alligevel altid blevet behandlet nærmest som krigsforbrydere, uden de almindeligt gældende krigskonventioners beskyttelse, som ellers gælder i krigstid.
Det eneste, som med sikkerhed kan siges om narkokrigen og dens følger er, at stofbrugerne altid og stadigvæk er, de eneste ofre, når krudttågerne opløser sig over kamppladsen.

Vi kræver derfor “Narko-fred” NU!

Sidst men ikke mindst ønsker BF sine medlemmer, familie og venner, kolleger og samarbejdspartnere et rigtigt godt og fremgangsrigt 2018

– hvor vi også ønsker et stærkt reduceret antal overdosisdødsfald og færre skader afledt af stofbrug – og hvor samtlige smittede tilbydes hepatitis C. behandling. Vi ønsker vores stadig levende venner i Filipinerne amnesti og genindførelse af rettigheder.

Bedre behandling, flere rettigheder og mere sikkerhed. Kort sagt mindre stigma og mere livskvalitet til stofbrugerne globalt.

Trump seems unaware of the fact that he was welcomed to the Philippines in precisely the same style as Obama and every other recent American president.